โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตั้งอยู่เลขที่ 61/3 หมู่ 4 ถนนหน้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26001 โทรศัพท์ 037-393055   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
          โรงเรียนปิยชาติพัฒนา เป็นโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของบุตรหลาน   ข้าราชการ ทหาร และประชาชนในเรื่องสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ด้วยความร่วมมือของกรมสามัญศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และจังหวัดนครนายก  จัดตั้งโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ที่หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก บริเวณประตูหน้าของโรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีพื้นที่จำนวน  72 ไร่

          วันที่ 26 ธันวาคม  2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์    ทรงพระราชทานนามโรงเรียนว่า“ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ”   พระราชทานมงกุฎประจำพระองค์เป็นตราประจำโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ และพระราชทานพระราชานุญาตให้โรงเรียนอยู่ในพระราชูปถัมภ์  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2533 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 8 ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน 299 คน      

ที่ตั้งและขนาด

          ปัจจุบันโรงเรียนปิยชาติพัฒนา   ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ( เขาชะโงก ) ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีพื้นที่ 72 ไร่  เขตพื้นที่บริการ มี 8 หมู่บ้าน ในตำบลพรหมณี ได้แก่ หมู่ 4 ,5, 6, 9, 13, 14, 15, และ17  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

ที่ตั้ง

ด้านทิศเหนือ                      ติดกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ด้านทิศใต้                         ติดกับวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาธรรม                                      และหมู่บ้านเทพประทาน
ด้านทิศตะวันออก                ติดกับหมู่บ้านเขาน้อย
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    ติดกับวันสุตธรรมารามและหมู่บ้านวังรี
ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ      ติดกับโรงเรียนเตรียมทหาร ( อำเภอบ้านนา )                                      และหมู่บ้านโคกลำดวน

 

 
 


 หน้าแรก
  ประวัติโรงเรียน
  แนะนำโรงเรียน
  อาคารเรียน
  ทำเนียบผู้บริหาร
  อาจารย์
  นักเรียน
  หลักสูตร
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อเรา


ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ  สืบแสงอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

  SAR 2554
  แผนปฏิบัติการโรงเรียน
  เทิดทูนสถาบัน
  ร่วมกันรักษาระเบียบวินัย
  ใฝ่ใจจิตสาธารณะ

 
  ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
มติชน
คม ชัด ลึก
ข่าวสด
Bangkok Post
 ผู้จัดการ

ตัวอย่างข้อสอบ O-Net , A-Net
สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายเรืออากาศ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โรงเรียนนายเรือ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
พัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เลขที่ 61/3 หมู่ 4 ตำบล พรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26001 โทร.037-393055 , โทรสาร 037-316613  
พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ